Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2015

zagatka
9775 a7b7
Reposted fromonlywhite onlywhite
zagatka
Perhaps one of the saddest thing in this world is walking away from someone you love only because they’re too consumed with everything else except you.
— Bird Brain
Reposted fromumorusana umorusana
zagatka
Perhaps one of the saddest thing in this world is walking away from someone you love only because they’re too consumed with everything else except you.
— Bird Brain
Reposted fromumorusana umorusana
zagatka
4209 209f 500
Reposted fromumorusana umorusana

March 21 2015

zagatka

March 06 2015

zagatka
6899 2fbd

February 28 2015

zagatka
Gdyby ci nikt nie powiedział, że nie będąc kochanym, jest się nieszczęśliwym, byłbyś szczęśliwy. Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello
Reposted fromswojszlak swojszlak viaintimates intimates
zagatka

February 12 2015

zagatka
1219 ffb3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafuckyoulittle fuckyoulittle
zagatka
0905 6719
Reposted fromcalifornia-love california-love viaohhh ohhh
zagatka
1219 ffb3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhh ohhh

February 10 2015

zagatka
zagatka
Reposted fromweightless weightless viakoloryzacja koloryzacja

February 09 2015

zagatka
5500 d359
Reposted fromiliii iliii vialivefree livefree

February 07 2015

zagatka
4234 6097 500
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaohhh ohhh
zagatka
zagatka
To od nastroju zależy czy pustka za oknem jest samotnością, czy pięknem i spokojem.
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianicdostracenia nicdostracenia
zagatka
4271 356d
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl